Court ruling affects Guatemalan women seeking asylum in U.S.